Khách Sạn Intercontinental west lake
Giá bắt đầu
Địa chỉ: 1A Nghi Tàm - Tây Hồ - Hà Nội $170
Điện thoại: 1
Fax:
Website: 1

  • Vị trí khách sạn
  • Thông tin giá phòng
  • Hình ảnh khách sạn
  • Liên hệ đặt phòng


Các khách sạn gần vị trí và khoảng giá

Tên hotel:

Loại sao:

Tỉnh thành:

Giá phòng:
-