Nhà hàng tại Tây Ninh

 

Nhà hàng KS Hòa Bình

Địa chỉ : 210 đưởng 30/4, thị trấn Tây Ninh - Tây Ninh

Điện thoại : (84066) 3821315

Nhà hàng KS Phong Lan

Địa chỉ : 13 đường Pasteur, thị trấn Tây Ninh - Tây Ninh

Điện thoại : (84066) 3822108

Nhà hàng KS Anh Đào

Địa chỉ : 146 đường 30/4, phường 1, thị trấn Tây Ninh - Tây Ninh

Điện thoại : (84066) 3827306

Nhà hàng Diễm Thú

Địa chỉ : Đường 30 tháng 4, TX Tây Ninh - Tây Ninh

Điện thoại : 84 - 66 - 3827318

Nhà hàng Ngọc Mai

Địa chỉ : 42 Nguyễn Thái Học, Phường 3, TX Tây Ninh - Tây Ninh

Điện thoại : 84 - 66 - 3822 380

Nhà hàng Thiên Khang

Địa chỉ : 457 Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, Thị xã Tây Ninh - Tây Ninh

Điện thoại : 84 - 66 - 3821 992

Cập nhật 11/01/2011, 04:48 pm