Khách sạn Long Biên

Địa chỉ:  123 Nguyễn Văn Cừ

Tel:         123456789

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
$20Khách sạn Maidza

Địa chỉ:  52 Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Hà Nội

Tel:         2

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
$20Khác sạn Việt

Địa chỉ:  61 Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội

Tel:         1

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
$50Khách sạn Thiên Thai

Địa chỉ:  45, Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình - Hà Nội

Tel:         1

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
SaleoffKhách sạn Hồng Ngọc 2

Địa chỉ:  14 Lương Văn Can, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:         1

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
$49Khách sạn Hồng Ngọc 5

Địa chỉ:  95 - 97 Nguyễn Trường Tộ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:         1

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
$46Khách Sạn Intercontinental west lake

Địa chỉ:  1A Nghi Tàm - Tây Hồ - Hà Nội

Tel:         1

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
$170Khác sạn Việt

Địa chỉ:  61 Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội

Tel:         1

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
$50Khách sạn Long Biên

Địa chỉ:  123 Nguyễn Văn Cừ

Tel:         123456789

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
$20Khách sạn Maidza

Địa chỉ:  52 Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Hà Nội

Tel:         2

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
$20Khách sạn Thiên Thai

Địa chỉ:  45, Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình - Hà Nội

Tel:         1

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
SaleoffKhách sạn Hồng Ngọc 2

Địa chỉ:  14 Lương Văn Can, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:         1

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
$49Khách sạn Hồng Ngọc 5

Địa chỉ:  95 - 97 Nguyễn Trường Tộ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:         1

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
$46Khách Sạn Intercontinental west lake

Địa chỉ:  1A Nghi Tàm - Tây Hồ - Hà Nội

Tel:         1

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
$170
Tên hotel:

Loại sao:

Tỉnh thành:

Giá phòng:
-