Khác sạn Việt

Địa chỉ:  61 Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội

Tel:         1

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
$50Khách sạn Hồng Ngọc 2

Địa chỉ:  14 Lương Văn Can, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:         1

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
$49Khách sạn Hồng Ngọc 5

Địa chỉ:  95 - 97 Nguyễn Trường Tộ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:         1

Tổng quan & Giá phòng  |  Bản đồ  |  Ảnh

giá từ
$46
Tên hotel:

Loại sao:

Tỉnh thành:

Giá phòng:
-