Nhà hàng tại Tuyên Quang

 

Cửa hàng ăn uống
Địa chỉ :Thôn Đăng Châu, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang
Điện thoại:
(84-27) 383 5878

Cửa hàng ăn uống
Địa chỉ: Km 27, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang
Điện thoại:
(84-27) 384 5115

Cửa hàng ăn uống
Địa chỉ:Khu A1, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang
Điện thoại
(84-27) 385 1640

Cửa hàng ăn uống
Địa chỉ:Tổ 1, Minh Xuân, TX. Tuyên Quang
Điện thoại
(84-27) 382 4615

Cửa hàng ăn uống
Địa chỉTổ 8, thị trấn Nà Hang, huyện Nà Hang, Tuyên Quang
Điện thoại (84-27) 386 4166

 

Cửa hàng ăn uống đặc sản
Địa chỉ:Thôn Xây Dựng, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang
Điện thoại:
(84-27) 383 5054

Cập nhật 11/01/2011, 04:56 pm