Nhà hàng tại Vĩnh Long

 

Nhà hàng Khách sạn Cửu Long

Địa chỉ : 1 đường 1/5, thị trấn Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điện thoại : (8470) 3823656 - (8470) 3822794


 

Nhà hàng Khách sạn An Bình

Địa chỉ : Đường quốc lộ 1, huyện Tân Ngãi, thị trấn Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điện thoại : (8470) 3822514


 

Nhà hàng Khách sạn Trường An

Địa chỉ : Đường quốc lộ 1, huyện Tân Ngãi, thị trấn Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điện thoại : (8470) 823161


 

Khách sạn Thái Bình 1

Địa chỉ : 202 đường Lê Thái Tổ, phường 2, thị trấn Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điện thoại : 84.70. 3827161

 

Nhà hàng Lan Chi

Địa chỉ : 100/1 Hai Tháng Chín, P.1, Thị xã. Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điện thoại : 070-3822307

 

Tiệm cơm Chí Thành

Địa chỉ : 64 Lê Thái Tổ, P.2, TX. Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điện thoại : 070-3823457

 

Cập nhật 11/01/2011, 04:57 pm