Nhà hàng tại Yên Bái

 

 

Nhà hàng Duyên Quý
Tx. Yên Bái
Tel: (84-29) 386 7391

 

Nhà hàng Tuyết Trang
Tx. Yên Bái
Tel: (84-29) 386 6981

Nhà hàng nổi Thùy Vân
Tx. Yên Bái
Tel: (84-29) 385 2099


 

 

Cập nhật 11/01/2011, 04:59 pm