Nhà hàng tại Hà Giang

 

Nhà hàng KS Hoàng Anh

Địa chỉ : Phường Nguyễn Trãi - Thị xã Hà Giang - Hà Giang

Điện thoại : 019. 3 863 558

 

Nhà hàng KS Phương Đông

Địa chỉ : Tổ 19 - Phường Nguyễn Trãi - Thị xã Hà Giang - Hà Giang

Điện thoại : 019. 3 866 015

 

Nhà hàng KS Yên Biên

Địa chỉ : Phường Nguyễn Trãi - Thị xã Hà Giang - Hà Giang

Điện thoại : 019.3 866 333

 

Nhà hàng KS Hương Trà

Địa chỉ : 19 đường Nguyễn Trãi, thị trấn Hà Giang - Hà Giang

Điện thoại : 84.19.3867885- 3863688.

 

Cửa hàng ăn uống
Địa chỉ:Phường Nguyễn Trãi, Tx. Hà Giang
Điện thoại:
(84-19) 386 6552

Nhà hàng Bồng Lai
Địa chỉ: Tổ 1 phường Nguyễn Trãi, Tx. Hà Giang
Điện thoại:
(84-19) 386 1559

Nhà hàng Minh Hiếu
Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, Tx. Hà Giang
Điện thoại:
(84-19) 386 3558

Cập nhật 11/01/2011, 05:00 pm