Hà Nội - Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

Thời gian: 8 ngày - 7 đêm
Lịch khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: máy bay
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôi


Hà Nội - Quảng Châu - Tam Á - Đảo Hải Nam

Thời gian: 4 ngày - 3 đêm
Lịch khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: máy bay
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôiHà Nội - Quảng Châu - Thâm Quyến

Thời gian: 4 ngày - 3 đêm
Lịch khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: máy bay
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôi


Hà Nội - Quảng Châu - Thâm Quyến - Chu Hải - Macau

Thời gian: 5 ngày - 4 đêm
Lịch khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: máy bay
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôiHà Nội - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang

Thời gian: 5 ngày - 4 đêm
Lịch khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: máy bay
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôi


Hà Nội - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

Thời gian: 5 ngày - 4 đêm
Lịch khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: máy bay
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôiHà Nội - Bắc Kinh - Tây An - Hà Nội

Thời gian: 5 ngày - 4 đêm
Lịch khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: máy bay
Giá trọn gói: Giá tour cho người lớn: 579 USD (áp dụng cho đoàn 16 khách trở lên) Giá tour cho trẻ em: 435 USD (từ 2 đ


Hà Nội - Bắc Kinh

Thời gian: 4 ngày - 3 đêm
Lịch khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: máy bay
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôiHà Nội - Thượng Hải -Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu

Thời gian: 4 ngày - 4đêm
Lịch khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: máy bay
Giá trọn gói:


Hà Nội - Bắc Kinh - Tô Châu - Hàng Châu - Thượng Hải

Thời gian: 7 ngày - 7 đêm (bay 2 chặng)
Lịch khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: máy bay
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôiHà Nội - Đài Bắc - Đài Trung - Kao Hùng

Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Lịch khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: máy bay
Giá trọn gói: Giá cho 1 khách: 889 USD (Áp dụng cho đoàn từ 10 người lớn trở lên)


Hà Nội - Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu - Bắc Kinh

Thời gian: 7 ngày - 6 đêm
Lịch khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: máy bay
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôiHà Nội - Hải Khẩu - Tam Á

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Lịch khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: máy bay
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôi


Hà Nội - Côn Minh - Thạch Lâm - Đại Lý - Lệ Giang

Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: máy bay
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôiHà Nội - Nam Ninh - Bắc Hải - Hà Nội

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: ô tô
Giá trọn gói: GIÁ TRỌN GÓI: 158usd/khách Áp dụng cho đoàn từ 15 người lớn trở lên


Hà Nội - Nam Ninh - Hà Nội

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: ô tô
Giá trọn gói: 119usd/kháchHà Nội - Côn Minh - Đại Lí - Lệ Giang

Thời gian: 9 ngày 8 đêm
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: ô tô + tàu hỏa
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôi


Hà Nội - Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: ô tô
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôiHà Nội - Nam Ninh - Côn Minh - Hà Nội

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: ô tô
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôi


Hà Khẩu - Alư Cổ Động - Côn Minh - Thạch Lâm

Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: ô tô + tàu hỏa
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôiHà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm - Hà Nội

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: ô tô
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôi


Nam Ninh - Trịnh Châu - Khai Phong - Thiếu Lâm Tự - Lạc Dương - Tây An - Nam Ninh

Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: ô tô + bay hai chặng nội địa
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôiHà Nội - Nam Ninh - Đảo Hải Nam - biển Tam Á

Thời gian: 5 ngày - 4 đêm
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: ô tô, bay 2 chặng nội địa
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôi


Nam Ninh - Thành Lê - Lạc Sơn Đại Phật - Nga Mi Sơn

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: ô tô + máy bay nội địa
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôiHà Nội - Alư Cổ Động - Côn Minh - Thạch Lâm

Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: ô tô + tàu hỏa
Giá trọn gói: liên hệ với chúng tôi
Tên hotel:

Loại sao:

Tỉnh thành:

Giá phòng:
-